Диагностик контроль эш №1

IDevice Question Icon Контроль эш сорауларына җавап бирегез. Дөрес вариантларны сайлагыз.
1. 1,65·10-4 санына тигез булган унарлы вакланманы табыгыз.
  
0,0165
0,00165
0,000165
0,0000165

2. Олы кешеләргә С витаминын куллануның тәүлеклек нормасы - 60 мг. 100 грамм чөгендердә 23 мг витамин бар. 100 грамм чөгендер ашаган кеше С витаминын куллануның якынча ничә процент тәүлеклек нормасын кабул итә?
  
38%
0,38%
260%
2,6%

3. Координаталар турысында х һәм у саннары бирелгән. 1/x, 1/y, 1 саннарын үсә бару тәртибендә языгыз.

  
1/x, 1/y, 1
1, 1/x, 1/y
1, 1/y, 1/x
1/y, 1/x, 1

4. Биеклеге нигез радиусына тигез булган цилиндрның ян өслеге мәйданы S = 2πR2 формуласы белән исәпләнә. Әлеге формула аша нигез радиусы R ны күрсәтегез.
  

5. Аңлатманы дәрәҗә рәвешендә күрсәтегез:
  
c0
c6
c-5
c-1