Тема 6. Арифметик квадрат тамырларның үзлекләрен, анлатмаларның кыйммәтләрен табу өчен куллану

Тәгълимат

Практика

Арифметик квадрат тамыр.

Билгеләмә: √a = b ,

монда a ≥ 0, b ≥ 0, b2 = a

Үзлекләр:

1. a ≥ 0 булганда (√a)2 = a

2.

3. булганда

4. a≥0, b≥0 булганда

5. a≥0, b≥0 булганда

Искәрмә: Тапкырлаучыны квадратка күтәргәндә бөтен тапкырлаучыны да дәрәҗәгә күтәрегез. Вакланманы кыскартканда, игътибарлы булыгыз.

Киңәш. Квадратны (һәм хәтта кубны) тапкырлаучыларга таркатып, дәрәҗәгә күтәрмичә языгыз. Җавапны тамырсыз булыр. Вакланманы аермачык кыскартыгыз.

1. .

Җавап: √3 .

2. аңлатмасының кыйммәтен табыгыз:

Чишү: .

Җавап: 3.

3. a = 0,4; b = 0,2 булганда:

.

Җавап: 0,6.

4. .

Җавап: 60.

5. .

Җавап: 1/2.

6. a = √8 булганда: .

Җавап: 16.

7. 33·22·5 = 27·4·5 = 540.

Җавап: 540.

8. x = -1,19 булганда исәпләгез.

Чишү. .

Җавап: = 0,12

9. Аңлатманың кыйммәтен табыгыз: .

Чишү: .

Җавап: 5.

Үзең чиш:

1. (Демо 2010 / 6 нчы эш) Кайсы аңлатманы рәвешенә китерү мөмкин түгел?

1)      2)      3)      4)

2. Түбәндәге аңлатмаларның кайсы — иррациональ сан.

      1)      2)      3)     4)

3. Түбәндәге аңлатмаларның кайсы — иррациональ сан

      1)     2)      3)     4)

4. Аңлатманың кыйммәтен табыгыз: .

5. Аңлатманың кыйммәтен табыгыз: .

6. Аңлатманың кыйммәтен табыгыз: .

7. Аңлатманың кыйммәтен табыгыз: .

8. Аңлатманың кыйммәтен табыгыз: .

9. Аңлатманың кыйммәтен табыгыз: .

10. Аңлатманың кыйммәтен табыгыз: .

11. Аңлатманың кыйммәтен табыгыз: .

12. Аңлатманың кыйммәтен табыгыз: .

13. Аңлатманың кыйммәтен табыгыз: .

14. Аңлатманың кыйммәтен табыгыз: .

15. Аңлатманың кыйммәтен табыгыз: .